Waste water treatment plants

Oczyszczanie ścieków to kluczowy element każdej linii galwanicznej. W oparciu o doświadczenia nasze, naszych partnerów i dostawców proponujemy Państwu kompletne instalacje, które nie tylko zapewniają bezpieczeństwo środowiska poprzez dotrzymanie norm, ale także generują oszczędności w stosunku do oczyszczalni konkurencyjnych. Powyższe efekty osiągamy przez:

  • Proponowanie oczyszczalni bezodpływowych, które powodują brak punktu zrzutu ścieków oraz odzyskiwanie wody
  • Optymalne dopasowanie oczyszczalni do linii galwanicznej, w celu uzyskania odpowiedniej jakości wody zawracanej na linię

oczyszczalnie